Missie

Bij Sakarya Thuiszorg is respect voor individuele wensen, mogelijkheden en behoefte van onze cliënten hoofdprioriteit. Sakarya Thuiszorg helpt zorgvragers naar een hogere beleving van gezondheid en welzijn door het bieden van persoonsgebonden passende zorg, met respect voor eigen levensstijl en levensbeschouwing. Zorgvragers moeten kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, ouderdom of enige vorm van beperking belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Sakarya Thuiszorg investeert graag in een sterke band met haar clienten. Sakarya Thuiszorg zet zich in voor levenskracht van haar cliënten!

Onze onderscheidende zorg uit zich in:

  • Zorg die is ontstaan vanuit de behoeften van een zorgvrager aan een kwalitatief leven en die beschikbaar is gemaakt voor iedereen met diezelfde behoefte
  • Zorg met het investeren in respectvolle relaties tussen cliënt en medewerkers
  • Zorg waarbij de eigen wens van de zorgvrager centraal staat
  • Zorg waarbij rekening wordt gehouden met zeden en gewoonten
  • Zorg waarbij de eigen kracht in zorgproces wordt aangemoedigd; Het actief betrekken en inschakelen van mantelzorgers en vrijwilligers, passend in de specifieke en persoonlijke situatie.