Diensten

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging bestaat uit het bieden van persoonsgerichte verzorging in uw eigen woning.

Verpleging

Bij verpleging gaat het bijvoorbeeld om wondverzorging, geven van injecties, en advies over het omgaan met ziekte.

Begeleiding

Sakarya Thuiszorg biedt begeleiding als u vanwege lichamelijke of psychische klachten assistentie nodig hebt bij de dagelijkse gang van zaken.

Palliatieve zorg

Veel mensen die hun laatste momenten beleven, hebben de wens om thuis afscheid te nemen. In de slotfase van het leven biedt Sakarya Thuiszorg palliatieve zorg aan huis.

Huishoudelijke Hulp

Bij verpleging gaat het bijvoorbeeld om wondverzorging, geven van injecties, en advies over het omgaan met ziekte