Begeleiding

Sakarya Thuiszorg biedt begeleiding als u vanwege lichamelijke of psychische klachten ondersteuning nodig hebt bij de dagelijkse gang van zaken. Soms gaat het om tijdelijke ondersteuning, soms om ondersteuning voor langere tijd.

Deze ondersteuning kan in het kader van het stimuleren van de structuur in de dagelijkse behoefte van belang zijn.

Sakarya Thuiszorg ondersteunt u bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, zoals  begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen. Begeleiden bij het toepassen en inslijtenvan aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven door herhaling en methodische interventie om zo uw zelfredzaamheid in en om huis te vergroten.