Kosten dienstverlening & vergoeding

Gemeente
Uw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als u een indicatie heeft voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook Jeugdzorg vergoedt uw gemeente.

Let op;
Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo.

Wet Langdurige Zorg
Als u een indicatie heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunt u vanuit een PGB de kosten van zorg en ondersteuning van Sakarya Thuiszorg verrekenen.

Ook bij zorg en ondersteuning vanuit de Wlz heeft u te maken met een eigen bijdrage (zie Wmo).

Zorgverzekeraar
Uw zorgverzekeraar vergoedt gedeeltelijk de kosten van uw persoonlijke verzorging en verpleging bij Sakarya Thuiszorg. Houdt er dan rekening mee dat u waarschijnlijk (een deel van) de kosten zelf betaalt. In tegenstelling tot zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of Wlz betaalt u hier géén eigen bijdrage.

Heeft u vragen over vanuit welk pakket u zorg kan krijgen en wat dit voor u betekent? Neem dan vooraf contact met ons op. Wij leggen u het graag uit.