Missie en Visie

MISSIE

Bij Sakarya Thuiszorg is respect voor individuele wensen, mogelijkheden en behoefte van onze cliënten Sakarya Thuiszorg vindt het belangrijk dat de zorgvrager kwaliteit van leven, met name in beleving, welzijn  en gezondheid, heeft door het bieden van persoonsgebonden en passende zorg. Sakarya Thuiszorg doet dit  met respect voor eigen levensstijl en levensbeschouwing. Zorgvragers moeten kunnen leven zoals zij dat willen, ook als zij door ziekte, ongeval, ouderdom of enige vorm van beperking belemmeringen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. Sakarya Thuiszorg investeert graag in een sterke band met haar cliënten.
Onze onderscheidende zorg uit zich in:

  • Zorg die is ontstaan vanuit de behoeften van een zorgvrager aan een kwalitatief leven en die beschikbaar   is gemaakt voor iedereen met diezelfde behoefte.
  • Zorg met het investeren in respectvolle relaties tussen cliënt en medewerkers.
  • Zorg waarbij de eigen wens van de zorgvrager centraal staat.
  • Zorg waarbij rekening wordt gehouden met rituelen en gewoonten.
  • Zorg waarbij de eigen kracht in zorgproces wordt aangemoedigd; Het actief betrekken en inschakelen van mantelzorgers en vrijwilligers, passend in de specifieke en persoonlijke situatie.

VISIE

Als zorgverlener verhogen wij de beleving van gezondheid en welzijn van de zorgvrager door oplossingen te realiseren die de kwaliteit van leven verhogen. Sakarya Thuiszorg staat voor goede zorg en persoonlijke aandacht om de eigen situatie van haar cliënten zo aangenaam mogelijke te laten zijn. Wij ondersteunen mensen in het behouden en verbeteren van hun welzijn en gezondheid in o.a. hun thuissituatie. Dat doen we met een grote betrokkenheid en vanuit een professionele invalshoek.