Uitsluitingcriteria

Uitsluitingcriteria

Sakarya Thuiszorg is een instelling die alle soorten zorg biedt aan, in principe, alle cliënten. Er zijn echter een paar uitzonderingen op de regel die zijn opgenomen in de uitsluitingcriteria (Ref. Pr-03 en Pr-04). Op basis van de uitsluitingcriteria zal worden beoordeeld of Sakarya Thuiszorg deze cliënt in zorg neemt.

Uitgesloten zijn cliënten:

met problematisch, c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit  gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;

met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;

die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;

die verbaal zeer agressief zijn;

die de hulp van Sakarya Thuiszorg niet willen accepteren;

de doelgroep verslaafde cliënten

Hierdoor worden de patiënten met crisisgevoeligheid, therapieresistentie en volgende criteria niet aangenomen bij de voordeur, maar door- (of terug-)verwezen.

Evident psychotische stoornissen, zoals schizofrenie, schizofrenie stoornissen, schizoaffectieve stoornissen, psychotische stoornissen door somatische aandoeningen en psychotische stoornissen door middelengebruik.

Ernstige persoonlijkheidsstoornissen die tevens een therapieresistent karakter hebben, zoals bijvoorbeeld ernstige impulscontroleproblematiek met tevens detentieverleden.

Ernstige bipolaire stoornissen, met name bipolaire I-stoornis die zich kenmerkt van heftige manische episodes

Ernstige depressies met psychotische kenmerken waarbij tevens evidente suïcidaliteit aanwezig is.

Elk patiënt die verwezen wordt, zal kritisch beoordeeld worden rekening houdend met bovenstaande criteria, welke weer teruggekoppeld